Refundacja podatku VAT przysługuje:

gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

WAŻNE:

o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko                              ul. Spacerowa 2a. lub elektronicznie e-PUAP:/w508l2mbd7/skrytka
telefon kontaktowy: 48 6210314
przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji
do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczenie w 2023 r. paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

 

 

Kierownik GOPS

Marta Schabowska