W ramach zadania zamontowane zostaną wybrane przez mieszkańców instalacje, tj. kolektory słoneczne, piece na biomasę, pompy ciepła lub panele fotowoltaiczne. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Indywidualne koszty przedsięwzięcia zależą od wielkości i wartości zamontowanej instalacji. Wartość dofinansowania wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.