Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż w związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”, rozpoczyna się nabór wniosków o dofinasowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów (wraz z ich czipowaniem) będących własnością mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Termin naboru wniosków upływa w dniu 30 września 2024r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym Michał Dzik z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Sienkiewicza 35.

Więcej informacji udziela p. Magdalena Orłowska pod numerem tel. 48 62-10-103 wew. 2.