Pozwoli to na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji. W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację systemu napowietrzania w jednym ze stawów oraz montaż bioreaktora osadu czynnego w stawie doczyszczającym. Przedmiotowa inwestycja ma na celu wyeliminowanie uciążliwości zapachowych oraz poprawę jakości ścieków i mamy nadzieję, że na rzeczywiste efekty nie będziemy musieli długo czekać.