Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym od dnia 03 sierpnia 2020 r. do wyczerpania alokacji środków przewidzianych na ten cel.Wysokość dofinansowania wynosi 2000,00 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone z budżetu gminy na ten cel liczy się kolejność składanych wniosków.

Przed złożeniem wniosku zachęcam do zapoznania się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej. (TUTAJ)

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej (dostępny jest TUTAJ) lub w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 48. 62 10 194 wew. 22 lub 23.

 

do pobrania:

Wniosek o rozliczenie