INFORMACJA O OTRZYMANYM DOFINANSOWANIU

 

Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Garbatka-Letnisko – III etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13 602,24 zł.