Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wniosek o dofinansowanie.W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:– wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie wdrożenia strategii eksportowej. Jego obowiązkowym załącznikiem jest Plan Rozwoju Eksportu.W ramach Działania 6.1 PO IG możecie Państwo aplikować: – o pieniądze na usługę sporządzenia „Planu Rozwoju Eksportu”, kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł., maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.- o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu, możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu).Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.Szczegółowe informacje.tel./faks:+48 22 875 09 00+48 22 875 09 01e-mail: [email protected]