Pragnę Państwa zapewnić, że przy podejmowaniu wszelkich decyzji zawsze wraz z radnymi kierujemy się i nadal będziemy się kierować tylko i wyłącznie dobrem gminy Garbatka-Letnisko. Celem likwidacji nie jest zwalnianie kogokolwiek, a tym bardziej samotnych matek, (które właśnie między innymi ze względu na trudną sytuację rodzinną zostały w nim zatrudnione), gdyż zadania, które realizowało Centrum są zadaniami własnymi gminy i muszą być w dalszym ciągu realizowane. Rozwój kulturalny oraz rozszerzanie oferty turystycznej naszej gminy jest jednym z priorytetów jakie postawiłem zarówno sobie jak i radnym. To cel dzięki któremu do naszej gminy zawsze będzie chciało się „powrócić”. Zarówno ja, jak i Radni Gminy podejmowaliśmy w poprzedniej kadencji i będziemy podejmować także w tej kadencji nie tylko miłe i popularne decyzje, będą również i te mniej popularne. Decyzja o likwidacji jest jedną z nich. Nie oznacza to jednak, że będzie gorzej, wręcz odwrotnie, a zdobyte dotychczasowe doświadczenie pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie walorów Garbatki-Letnisko.Jest mi niezmiernie przykro, że jedna osoba wyłącznie dla zachowania dotychczasowego stanowiska potrafi posunąć się do wątpliwej reklamy naszej gminy na forach społecznościowych.Wójt GminyRobert Kowalczyk