Moja prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa.

Informuję, że ciągłość pracy urzędu jest nie zakłócona, jednak apelujemy, aby kontakt w sprawach urzędowych ograniczyć do minimum i w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą telefoniczną, mailową lub przez platformę e-puap, a wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz Gminy dokonywać drogą elektroniczną na wskazane konta Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do świadczenia pomocy sąsiedzkiej wśród osób starszych, samotnych i potrzebujących. Nie bądźmy obojętni na innych w tak szczególnej sytuacji panującej w Polsce i na świecie.

 

Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko:

48 62 10 194 (Urząd Gminy)

48 62 10 103 (Referat Gospodarki Komunalnej)    

48 62 10 314 (GOPS)                                   

Adres e-mail: [email protected]  Skrytka e-puap: /w508l2mbd7/skrytka