W listopadzie zakończył się etap przebudowy gruntowej drogi gminnej w miejscowości Brzustów. Długość zmodernizowanego odcinka to blisko 1 kilometr. Wykonawca położył nową nawierzchnię asfaltową, wzmocnił jej konstrukcję, poprawił odwodnienie drogi, utwardził pobocza. – To dzięki bardzo dobrej współpracy między władzami gminy oraz mieszkańców wsi Brzustów udało się zrealizować tak oczekiwaną inwestycję. Mieszkańcy Brzustowa czekali na tę inwestycję od lat, jeżdżąc po „gruntówce” i licznych dołach – mówił podczas otwarcia Wójt Gminy Robert Kowalczyk.

 

 

 Całość przebudowy współfinansowana została dzięki dotacji Wojewody Mazowieckiego w ramach Narodowego „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap drugi-bezpieczeństwo -rozwój” , z środków Gminy Garbatka-Letnisko w wysokości blisko 130 tys. oraz Wspolnoty Gruntowej wsi Brzustów w kwocie 50 tys. złotych. Całość inwestycji wyniósł nieco ponad 360 tys. złotych.