Wyniki trzydniowych zmagań będą miały wpływ na ich dalsze kształcenie. Ci, którym zależy na kontynuowaniu nauki w dobrej szkole ponadgimnazjalnej, na pewno solidnie przygotowywali się do tego sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez całe trzy lata gimnazjum.

Pierwszego dnia uczniowie z Garbatki rozwiązywali zadania z przedmiotów humanistycznych: historii, wiedzy o połeczeństwie i języka polskiego. Podczas dwóch kolejnych będą musieli wykazać się znajomością zagadnień matematyczno-rzyrodniczych oraz rozwiązać zadania z języka angielskiego lub niemieckiego (deklarację dotyczącą wyboru języka młodzież musiała złożyć już we wrześniu).

Zdenerwowanie to nieodłączny element podczas zdawania tak ważnego egzaminu. Wierzymy jednak, że nasi uczniowie poradzą sobie ze stresem i pokażą się z jak najlepszej strony. A wyniki egzaminu- już w czerwcu.