Pani Marianna Krześniak przez 19 lat pełniła funkcję skarbnika gminy Garbatki-Letniska. Była specjalistką w swojej dziedzinie, skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków w każdym roku budżetowym. Jej doświadczenie oraz miła aparycja sprawiło, że była lubiana i szanowana przez współpracowników. Kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad stabilnością finansów Gminy Garbatka-Letnisko.

W trakcie wczorajszych obrad sesji zarówno wójt gminy jak i radni, sołtysi, przedstawiciele placówek edukacyjnych w gminie dziękowali Pani Mariannie za współpracę i długie lata spędzone w służbie mieszkańcom. Na ręce pani skarbnik powędrowały kwiaty i upominki, życzenia i podziękowania.

Obowiązki skarbnika gminy przejmie teraz Aleksandra Mieczyńska – główna księgowa Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką”, która z dotychczasową panią skarbnik wspópracowała od 2010 r.

Rada jednogłośnie przyjęła jej kandydaturę, jako osoby kompetentnej, spełniającej szereg wymogów oraz z wieloletnim doświadczeniem i znajomością pracy gminy. Nowa skarbnik otrzymała życzenia na nową drogę zawodową. Swoją funkcję będzie oficjalnie sprawowała od 1 września 2021 r.