Na  plac zabaw dla dzieci przybyły całe rodziny, rodzice dopingowali swoje dzieci, czynnie biorące udział w przygotowanych konkursach i zabawach. Program był świetnie prowadzony przez panią Dorotę Ziarkowską ,która wesołą zabawą  zgromadziła  wszystkich uczestników.Dzięki hojności sponsorów  przygotowano atrakcyjne upominki dla zwycięzców i pozostałych uczestników konkursów i zabaw oraz darmową loterię fantową, w której każdy los był wygrany. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z darmowego słodkiego poczęstunku oraz grilla. Dzieci podziękowały pani sołtys za zorganizowanie imprezy.Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom– Przewodniczącemu Rady Gminy Włodzimierzowi Mazurowi-Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice, pani Marianna Piechota-Firma „INTCOM” z Warszawy, pan Andrzej Wójcik-Sklep Rowerowo-Sportowy przy ul. Sportowej w Kozienicach-Wydział Promocji i Kultury starostwa Powiatowego w Kozienicach, pani Lucyna Domańska-Stankiewicz-Mleczarnia Obory Sp. z o.o. w Kozienicach-Sklep Wielobranżowy w Garbatce, pan Henryk Banaś-Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko