Pierwszoklasiści w obecności swoich rodziców złożyli ślubowanie i zostali włączeni w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce –Letnisku. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Agnieszkę Babańca, dotykając symbolicznie wielkim ołówkiem ramienia ucznia, pogratulowała uczniom klas pierwszych i ich rodzicom.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczystość, w której uczestniczyli uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Garbatka – Letnisko pan Robert Kowalczyk, ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk, emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W tym szczególnym dniu Wójt Gminy pan Robert Kowalczyk za pracę dydaktyczną i wychowawczą nagrodził panią dyrektor Agnieszkę Babańcę, panią wicedyrektor Ewelinę Piecyk – Kowalską oraz nauczycieli: panią Mariolę Nowakowską i pana Tomasza Krekorę. Następnie nagrody Dyrektora Szkoły wręczyła pani dyrektor Agnieszka Babańca. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie zorganizowali Galę Róż Garbatki –Letnisko. Przebrani za sławne osoby wręczali pedagogom róże w różnych kategoriach. Galę uprzyjemniał występ chóru szkolnego  prowadzonego przez pana Dariusza Rodakowskiego.

Swoimi wystąpieniami uczniowie pięknie wpisali się w obchody święta polskiej oświaty  – Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Aneta Łazuk