Radosny śmiech, mocne uściski, bukiety kwiatów mieniące się wszystkimi kolorami tęczy i moc gorących życzeń płynących z serca … Od samego poranka w naszej szkole słychać było wesoły gwar, śpiew i brawa  dobiegające do uszu z sal lekcyjnych i innych zakątków szkolnych murów. Dzień 13 października niewątpliwie różnił się od pozostałych, a to za sprawą wyjątkowej okazji, Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, byli w znakomitych nastrojach, a na twarzach dostrzec można było promienne uśmiechy.

Święto oświaty w naszej szkole było obchodzone bardzo uroczyście. O godzinie 11:00 w Gminnej Hali Sportowej rozpoczęła się  akademia, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Garbatka – Letnisko – pani Marzena Pomarańska, Skarbnik Gminy – pani Aleksandra Mieczyńska, Przewodniczący Rady Gminy – pan Włodzimierz Mazur,  Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Adriana Roszak, przedstawicielka Rady Rodziców – pani Aneta Zawodnik oraz emerytowani nauczyciele.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego przemówienie wygłosił ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk, który z racji pilnych obowiązków nie mógł uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Proboszcz złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia i wyraził wdzięczność za codzienny trud pracy i  poświęcenie. W swojej przemowie podkreślił, że zawód nauczyciela jest niezwykły, ponieważ wynika przede wszystkim z powołania. Następnie uczniowie przedstawili informacje dotyczące historii Komisji Edukacji Narodowej.

Po krótkiej lekcji historii głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Babańca, która podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za wkład pracy, poświęcenie i zaangażowanie. Następnie serdeczne życzenia  pracownikom szkoły złożyła zastępca dyrektora pani Ewelina Piecyk – Kowalska. Wiele ciepłych i miłych słów skierowali do grona pedagogicznego także przybyli na szkolną ceremonię goście. Sekretarz Gminy pani Marzena Pomarańska, Przewodniczący Rady Gminy – pan Włodzimierz Mazur  oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – Adriana Roszak podziękowali kadrze nauczycielskiej za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

W tym wyjątkowym dniu również uczniowie wyrazili nauczycielom swoją wdzięczność za przekazywanie wiedzy, kształtowanie charakteru, uśmiech, miłe słowo i opiekę każdego dnia, po czym wręczyli dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu oraz gościom słodkie upominki.

Następnie nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji zostały wręczone nagrody Wójta oraz Dyrektora Szkoły. Tym miłym akcentem zakończyła się część oficjalna akademii. Chwilę później miał miejsce występ artystyczny. Uczniowie klas drugich zaprezentowali zabawną scenkę z życia szkoły, wyrecytowali wiersze i zaśpiewali piosenki dedykowane nauczycielom.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami wrócili na zajęcia lekcyjne.

Tak to już bywa, że czas upływa, więc także i dzisiejsza uroczystość stanowi już tylko cząstkę historii z życia naszej szkoły, ale z pewnością na długo pozostanie w pamięci.

Część artystyczna uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej została przygotowana przez uczniów klas drugich pod czujnym okiem wychowawczyń: pani Dominiki Grygiel i pani Natalii Kęski.

Oprawa muzyczna: pani Agata Styczyńska

 

Scenografia: pani Katarzyna Sobkiewicz

Zdjęcia: pani Monika Rodakowska

Karolina Matejszczak