Coroczne święto jest doskonałą okazją do wyrażenia szacunku, a także podziękowań za ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz „małych ojczyzn”, a także do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. To dzięki sołtysom jesteśmy bliżej mieszkańców i ich potrzeb.

W ramach podziękowań Sołtysi otrzymali kwiaty i drobne upominki.