Sołtys stoi na czele Sołectwa i jest przedstawicielem lokalnej społeczności. Działa na pierwszej linii kontaktu z mieszkańcami, zna ich problemy, jak mało kto. Oczekiwania względem niego są szerokie – czasem musi być społecznikiem, czasem pośrednikiem w kontakcie z organami Gminy, a czasem nawet „psychologiem”.  

Dotychczasowa współpraca Sołtysów z Radą Gminy, Wójtem czy Urzędem – udowadnia, że jesteście dobrze przygotowani do pełnienia tej funkcji, bo kontakty zawsze są profesjonalne, merytoryczne i rzeczowe, oparte na wzajemnym zrozumieniu – podkreślali w swoich wypowiedziach Teresa Fryszkiewicz – Wójt i reprezentujący na spotkaniu Radę Gminy Garbatka-Letnisko Włodzimierz Mazur – Przewodniczący . To dzięki zaangażowaniu Sołtysów udało się zrealizować wiele zadań ważnych dla sołectw i rozbudzić aktywność lokalnej społeczności. Za to wszystko Teresa Fryszkiewicz i Włodzimierz Mazur podziękowali reprezentantom „małych ojczyzn” i życzyli dużo zdrowia, samych zawodowych i osobistych sukcesów, wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Szczególne słowa uznania  i podziękowania zostały skierowane do Jadwigi Kutyły – Sołtys Garbatki-Letnisko za 20-letnią działalność, na rzecz  Sołectwa Garbatka-Letnisko.

Do podziękowań i życzeń dołączyły się obecne na uroczystości Marzena Pomarańska – Sekretarz Gminy i Marianna Krześniak – Skarbnik Gminy.

Drobne upominki z okazji święta Sołtysom wręczyli Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko.