Święto to ma na celu okazanie wdzięczności  i szacunku  sołtysom za ich pracę i zaangażowanie w życie społeczności wiejskiej oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Rolą sołtysów od średniowiecza do dziś było reprezentowanie lokalnej społeczności i jej problemów.Sołtys to „szef” wsi do którego mieszkańcy zwracają się  ze swoimi problemami, to urzędnik   bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez biurka, to pośrednik pomiędzy mieszkańcami danego sołectwa, a Radnymi Gminy, czy Wójtem. Jest tą osobą w której mieszkańcy pokładają dużą nadzieję w reprezentowaniu ich i rozwiązywaniu problemów.

 

 

 

Regina Kobylska