Aktywny udział dzieci w przedstawieniu i chęć niesienia pomocy Tygryskowi był wspaniałą zabawą i doskonałą nauką, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. Przedszkolaki wykazały się znajomością zasad ruchu drogowego i numerów alarmowych. Egzamin z bezpieczeństwa zdał zarówno Tygrysek jak i przedszkolaki. Aktorom ze Studia Artystycznego „MAGIK” serdecznie dziękujemy a Tygryska Beniamina mocno pozdrawiamy.