W 2015 roku podczas obchodów XXXIII  Edycji Dni Garbatki przyznana została Statuetka „Szycha Garbacka”, tym razem laureatką została Pani Feliksa Urszula Wiraszka za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Oświata, kultura i sztuka”.

 

Pani Feliksa Urszula Wiraszka podczas 60 lat istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko przez 41 lat pełniła funkcję jej kierownika. Pracę w bibliotece rozpoczęła w 1966 roku, a na zasłużoną emeryturę przeszła w roku 2007. Pełniąc funkcję kierownika wykazała się wielkim zaangażowaniem w rozwój biblioteki, gromadzenie księgozbioru i tworzenia pozytywnego wizerunku. Dbała nie tylko o jakość księgozbioru, ale również o wygląd biblioteki. Dzięki jej staraniom w 1986 roku biblioteka zajęła III miejsce w konkursie na „Najładniejszą bibliotekę publiczną województwa radomskiego”. Przyczyniła się również do utworzenia 1985 roku oddziału dla dzieci przy bibliotece głównej, a w 1987 do powstania filii bibliotecznej w miejscowości Bąkowiec. Jej zasługi zostały docenione przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Kilka pokoleń mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko miało okazję poznać Panią Feliksę podczas jej pracy w bibliotece jako osobę o ogromnej wiedzy o książkach, cierpliwą, wyrozumiałą, potrafiącą stworzyć w bibliotece ciepłą, domową atmosferę, która przyciągała wielu czytelników.