Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisku. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele władz samorządowych w tym wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz i starosta kozienicki Andrzej Jung. Wśród przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej znaleźli się m.in. zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica i komendant powiatowy PSP w Kozienicach mł. bryg. Kamil Bieńkowski. Ochotniczą Straż Pożarną reprezentował m.in.: wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego OSP  Zbigniew Gołąbek, a także liczni druhny i druhowie. W kazaniu ksiądz dziekan Augustyn Rymarczyk dużo mówił o odwadze, która jest tak potrzebna strażakom. Jako przykład niezłomnej postawy przywołał postać patrona strażaków świętego Floriana. Podziękował również strażakom za ich trud i poświęcenie.

 Na straży bezpieczeństwa

Po mszy wszyscy przeszli pod remizę strażacką w Garbatce-Letnisku. Tam na początku uczczono minutą ciszy wieloletniego prezesa i aktywnego działacza OSP w Garbatce Mariana Krekorę, który zmarł w zeszłym roku.

 

 

Wójt Garbatki-Letnisko Teresa Fryszkiewicz zacytował Edwarda Krokera, który pisał, że kiedy zostaje się strażakiem, zdaje się największy egzamin z odwagi. – Jakże aktualne są dzisiaj te słowa i jak mocno odzwierciedlają ciężką pracę naszych strażaków – mówiła wójt. Jednocześnie życzyła strażakom dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby i zawsze bezpiecznych powrotów z akcji.

 W tym roku Gminne Święto Strażaka miało wyjątkowy charakter, ponieważ spełniło się wieloletnie marzenie druhów z OSP w postaci nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Man. Instytucje, które współfinansowały jego zakup to Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (370 tys. zł), Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego (225 tys. zł), Samorząd Województwa Mazowieckiego (130 tys. zł) i Gmina Garbatka-Letnisko (około 100 tys. zł).Dzięki temu, że OSP w Garbatce-Letnisku dostało nowy wóz, również OSP w Bąkowcu wzbogaci się o nowy samochód typu ciężkiego marki Jelcz.

 

 

Symbolicznego przekazania kluczyków do obu wozów dokonali wspólnie: Teresa Fryszkiewicz, Tadeusz Jopek, Bogdan Łasica i Kamil Bieńkowski.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń dla osób zasłużonych dla OSP w Garbatce-Letnisku zarówno druhów jak i osób nie noszących mundurów, które przyczyniły się do rozwoju tej jednostki.

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce-Letnisku ma długą tradycję. Jednostka ta została założona w 1923, więc za cztery lata będziemy obchodzili jej 100-lecie.