Uroczystości upamiętniające bitwę we wsi Molendy, walczących tam żołnierzy i poległych mieszkańców, rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko. Homilię odprawił proboszcz tutejszej parafii Ks. Dziekan Augustyn Rymarczyk oraz ks. Prałat Robert Gołębiowski.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Ofiar Pomordowanych w miejscowości Molendy, gdzie uroczyście zabrzmiał Hymn Narodowy. Następnie Pani Wójt Teresa Fryszkiewicz wygłosiła przemówienie, w którym powitała wszystkich gości, podziękowała również  za pamięć oraz liczne przybycie. Zostały także odczytane listy gratulacyjne od gości niemogących brać udziału w obchodach.

Przedstawiony został zarys minionych wydarzeń przez ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko Kacpra Golę. Głos zabrali również przybyli goście m.in.: Wicemarszałek Senatu Pan Adam Bielan, Pani Lucyna Abramczyk – wnuczka uczestnika walk, Pan Zbigniew Gołąbek, przedstawicielka Światowego Związku Żołnierzy AK w Pionkach- Pani Bożena Teperska oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Zajezierzu ks. kan. Piotr Andrzej Firlej.

 

 Podczas tegorocznych  uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.  –  Pro Patria. Z rąk Przedstawiciela Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymało 14 osób, którzy swoim życiem i działalnością  szerzą wartości patriotyczne. Medale trafiły  m.in. do kombatanta i uczestnika walk o niepodległość Pana Bolesława Warchoła, Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko, a zarazem wieloletniego pedagoga i wychowawcy  Pana Włodzimierza Mazura oraz Prezesa 22. Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisko  Pana Pawła Kibila.

Następnie mjr. Rafał Łyżwa odczytał apel poległych, poczym nastąpiła salwa honorowa. Jak co roku, aby uczcić pamięć o poległych przybyłe delegacje  złożyły kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele organizacji wojskowych, służb mundurowych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele partii politycznych, szkół, środowisk kombatanckich oraz poczty sztandarowe.

Całość uroczystości poprowadził Prezes 22. Pułku Ułanów Podkarpackich w Garbatce-Letnisko  Pan Paweł Kibil. A uroczystą oprawę zagwarantował udział , 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, oraz Orkiestry wojskowej

 

Magdalena Marszałek