Osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat są nagradzane Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Medale nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jedyne odznaczenie rangi państwowej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje.  

10 sierpnia w sali przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbyła się wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożyła Wójt Teresa Fryszkiewicz. Życzyła wielu lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu, miłości oraz kolejnych jubileuszy. Przewodniczący Rady Gminy skierował pod adresem Dostojnych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodych pokoleń, które potrzebują takich przykładów, że małżeństwo jest na całe życie.

Życzenia i gratulacje odznaczonym mieszkańcom gminy złożyła również z-ca kierownika USC. Natomiast słowa podziękowania za organizację tej uroczystości w imieniu wszystkich par złożyła Pani Marianna Bernacik.

Złote Gody to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Pomimo wielu przeciwności losu dotrzymali złożonej sobie przed wielu laty przysięgi małżeńskiej, są ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, doli i niedoli. W tym szczególnym dniu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wraz z okolicznościowymi dyplomami i upominkami Dostojnym Jubilatom wręczyli: Wójt Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierzem Mazur oraz z-ca kierownika USC Beata Kowalik.

W uroczystościach udział wzięli:

Państwo Marianna i Zbigniew Bernacikowie
Państwo Wiesława i Ryszard Kęskowie
Państwo Stanisława i Ryszard Kowalikowie
Państwo Marianna i Jan Lewikowscy
Państwo Barbara i Jerzy Mazurowie
Państwo Jadwiga i Zdzisław Molendowie
Pani Marianna Nagadowska
Państwo Krystyna i Andrzej Niechciał
Państwo Halina i Zbigniew Pawlakowie
Pani Monika Rodakowska
Pani Lucyna Solecka
Państwo Teresa i Wojciech Świtkowie
Państwo Joanna i Jerzy Wróblewscy
Państwo Joanna i Edward Wysoccy

Jeszcze raz wszystkim Jubilatom składamy gratulacje oraz życzymy wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych osób, aby przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzący czas pozwalał spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

                                                                                                      Beata Kowalik