Łącznie w 2015 roku dziewięć sołectw Gminy Garbatka-Letnisko będzie mogło wykorzystać na swoje cele kwotę 121 611,46 zł. Wysokość środków z funduszu sołeckiego uzależniona jest od liczby mieszkańców i stanowi dodatkowe pieniądze przeznaczone na inwestycje lub działania wskazane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości. Dzięki temu sołectwa mają decydujący wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.