Koszt przedsięwzięcia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 to ponad 628 tys. zł. Inwestycja sfinansowana zostanie w 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w 40% ze środków Powiatu Kozienickiego i Gminy Garbatka-Letnisko.

Na dzień dzisiejszy w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniliśmy wykonawcę robót, podpisaliśmy umowę i przekazaliśmy teren budowy. Lada moment rozpoczną się prace rekultywacyjne, które potrwają do maja 2013 roku.

 

 

Sama konieczność rekultywacji zamkniętego i technicznie nieprzystosowanego składowiska, stanowi obowiązek nałożony na Gminę Garbatka-Letnisko zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2007 roku. Ten odgórny nakaz jest dla nas nie tylko kłopotliwy i trudny, stanowi także poważne zagrożenie dla gminnych finansów. Bowiem niezrealizowanie go, stanie się podstawą do nałożenia na naszą Gminę wysokich kar. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę z bardzo wysokich nakładów finansowych tego typu inwestycji, których nie jesteśmy wstanie pokryć z własnych środków. Dlatego też negocjowaliśmy harmonogram związany z rozpoczęciem prac rekultywacyjnych i  cały czas szukaliśmy sposobu na wsparcie finansowe inwestycji. Kiedy pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na zaplanowane przedsięwzięcie, wiedzieliśmy, że jest to dla nas duża szansa i nie wahaliśmy się wystąpić o fundusze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   Realizacja przedsięwzięcia, która przywróci teren składowiska do stanu pierwotnego, znacząco poprawi stan środowiska przyrodniczego okolic, poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń takich jak cynk, ołów czy gaz wysypiskowy. Ponadto przyznane dofinansowanie uchroni Gminę przed znacznym zadłużeniem oraz pozwoli przeznaczyć własne środki finansowe na inne, ważne potrzeby naszych mieszkańców.