Głównym celem konkursu była promocja form  rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim, jako metody pracy nauczyciela.W ramach konkursu nauczyciele opisywali przykłady stosowanych przez siebie praktyk rozwiązywania konfliktów w szkole bez przemocy, zwłaszcza za pomocą mediacji.Przed ogłoszeniem laureatów i wręczeniem nagród dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej wystąpił z wykładem nt. idei konkursu i potrzeby prowadzenia mediacji w szkołach.  Następnie Pani Agnieszka Mazur, wieloletnia przyjaciółka patronki konkursu dokonała krótkiej prezentacji jej postaci. Joannę Kubiak zaliczyć trzeba do pionierek i propagatorek mediacji rówieśniczej w szkołach. Mediację i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów traktowała jako swoją pasję i misję. Z sukcesem szkoliła nauczycieli i pedagogów szkolnych w takim działaniu. Sama także uczestniczyła w mediacjach w szkołach. W sytuacji narastającej agresji i przemocy z sukcesem wprowadzała tę metodę, jako sprawdzoną metodę rozwiązywania konfliktów między uczniami, a także między uczniami i nauczycielami. Głos zabrała również sędzia Anna Maria Wesołowska przybliżając zebranym rolę mediacji w sądownictwie. Opowiedziała również o swoich doświadczeniach w kontaktach z placówkami oświatowymi na terenie kraju.W konkursie brała udział nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko Pani Renata Strzałkowska  – Jędrasek. W zgłoszeniu do konkursu zaprezentowane zostały metody pracy jakie wykorzystuje pani Renata, szczególnie dotyczące rozwiązywania konfliktów. W swojej codziennej pracy poszukuje niestandardowych rozwiązań. Z sukcesem stosuje pokojowe formy rozwiązywania konfliktów poprzez sprawiedliwość naprawczą ucząc komunikacji, mediacji, budowania właściwych relacji w grupie. Zastosowanie metody sprawiedliwości naprawczej jest szczególnie ważne i potrzebne w procesie wychowawczym, ponieważ uczy dzieci odpowiedzialności za swoje zachowania.Nagrodę główną dla zwycięzcy oraz pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami książkowymi zaproszonym nauczycielom wręczył p. Włodzimierz Kubiak (ojciec Joanny) oraz p. Joanna Luberadzka-Gruca Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.Gratulujemy pani Renacie Strzałkowskiej – Jędrasek!autor:Monika Bernacik