Tradycyjnie zabawa zaczęła się od uroczystego poloneza. Najpierw ten staropolski taniec zaprezentowali uczniowie klas ósmych, a później gimnazjaliści. Zaskoczeniem był fakt, że pani dyrektor Agnieszka Babańca wystąpiła w parze z uczniem klasy 3 a- Oskarem Łyjakiem. Wszyscy z ogromnym wzruszeniem podziwiali tańczącą młodzież, która doskonale radziła sobie ze skomplikowanymi figurami, co było zasługą pana Andrzeja Suwały – nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Ksiądz Augustyn Rymarczyk, pani wójt Teresa Fryszkiewicz i przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur życzyli wszystkim uczniom udanej zabawy i dobrych wyników podczas zbliżających się egzaminów.

    Po dostojnie odtańczonym polonezie pani dyrektor powitała gości, przedstawicieli samorządu gminnego, panią wójt Teresę Fryszkiewicz, pana przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Mazura, księdza proboszcza Augustyna Rymarczyka, księdza Filipa Lorenca, przewodniczącą Rady Rodziców panią Aleksandrę Mieczyńską oraz licznie zgromadzonych rodziców. Amelia Hołuj- przewodnicząca Samorządu Szkolnego i pani Agnieszka Łyjak podziękowały dyrekcji, wychowawcom: paniom Marioli Nowakowskiej, Grażynie Kalembkiewicz, Izabeli Jaskulskiej i Irenie Cieloch oraz panom Łukaszowi Wiraszce i Tomaszowi Krekorze, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży.

 

Atmosferę szampańskiej zabawy współtworzyła, przygotowana przez panie Agatę Styczyńską i Renatę Strzałkowską – Jędrasek, dekoracja ilustrująca Paryż nocą.Całe przedsięwzięcie powstało dzięki staraniom i zaangażowaniu rodziców. Młodzież bawiła się do godziny 23.00 w rytm starszych i nowszych przebojów. Wierzymy, że ten bal pozostanie w pamięci naszych uczniów na długo.                                    

Mariola Nowakowska