Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpiło 05 grudnia 2018 roku. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” Reprezentowała Pani Irena Bielawska, natomiast partnerstwo pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko, a Stowarzyszeniem „Nasz Region Kozienicki” Pan Roman Wysocki.   W ramach projektu zakupione zostaną stroje nawiązujące do tradycji naszego regionu dla członków Chóru Seniora „Wrzos” z Garbatki-Letniska. Inicjatywa to ukoronowanie działalności naszego Chóru, który przypomnijmy działa od blisko 30 lat, zdobywając wiele nagród i wyróżnień na szczeblu lokalnym, regionalnych, a nawet ogólnopolskim.