Do programu przystępują Gminy, które cieszą się dużym uznaniem w branży turystycznej lub aspirują do tego, by swoje położenie na mapie turystycznej Polski zaakcentować. Nie ulega wątpliwości, że Garbatka-Letnisko na takie miano zasługuje,  ponieważ obserwowany zwłaszcza w sezonie letnim, ruch turystyczny oznacza, że ludzie chętnie tu przebywają i czują się dobrze. Certyfikat „Gmina przyjazna turystom” to nie tylko wyróżnienie, ale i profity dla Garbatki-Letnisko. Program zapewnia nam promocję przynajmniej na dwa lata. Album „Piękna Polska-Twoje miejsce w Europie”, w którym znajdzie się nasza Gmina to wydawnictwo bogato ilustrowane ukazujące się w całym kraju. Mówi się, że jest najchętniej oglądanym folderem promocyjnym w Polsce.KK/GCRSIP