Każdego dnia w Pobiednikach organizowane były katechezy głoszone przez biskupów diecezji radomskiej i płockiej.  Młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła również w uroczystościach zorganizowanych na krakowskich Błoniach: w ceremonii otwarcia Światowych Dni Młodzieży, której punktem kulminacyjnym była Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, ceremonii powitania papieża Franciszka oraz Drodze Krzyżowej.  Zwiedzili także krakowskie Łagiewniki – szczególne miejsce kultu Bożego Miłosierdzia oraz uczestniczyli w najważniejszych uroczystościach, które odbyły się w Brzegach Wieliczka na Campus Misericordiae. Tam, wraz z dwumilionowym tłumem młodych wiernych, spotkali się z papieżem Franciszkiem na modlitewnym czuwaniu oraz Mszy Świętej Rozesłania. Światowe Dni Młodzieży umożliwiły także promocję naszej miejscowości. Wśród zgromadzonych wiernych młodzież spotykała osoby znające naszą miejscowość i tęskniące za nią. Ubrana w koszulki z herbem gminy godnie ją reprezentowała.Serdecznie dziękujemy Władzom Samorządowym oraz Parafianom za wszelką pomoc, która umożliwiła tak licznej grupie młodzieży uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży.