To mieszkańcy regionu radomskiego zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/ potrwa do 30 czerwca.

Jak głosować w BOM 2022?

Szczegółowe zasady oraz sposób głosowania znajdują się na dołączonej ulotce.

Projekty wybrane pod głosowanie w regionie radomskim

4 Festiwal gier i zabaw towarzyskich 2023
5 Przyjazne i ekologiczne otoczenie szpitala Krychnowice
30 I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny PION(ki) KULTURY ” Black Vinyl Classics”
33 Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 – 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy
37 Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów
84 Zręczne Asy – zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie powiatu zwoleńskiego nieodpłatnego szkolenia z zakresu piłki ręcznej oraz promocję zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia
86 Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi
102 Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i budynku hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu
146 Biblioteka przyszłości
162 Instalacja holograficzna w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
163 „Ślachetne zdrowie” – czarnoleska tężnia solankowa
200 ZIELONA CZYTELNIA przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu
223 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez zakup i montaż platformy o napędzie elektrohydraulicznym
226 Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu
287 Szlakiem literatury i sztuki po Radomiu i okolicach
293 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
294 Od pola do stołu
296 Profilaktyka higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat na terenie miasta Radomia
297 „UCZYMY RATOWAĆ! – SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA RADOMIA”
310 FESTIWAL FOSA FEST SZYDŁOWIEC
316 [R]ewolucje bez barier – warsztaty artystyczno-multimedialne dla młodzieży z regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego dotykającego problemów osób z niepełnosprawnością ruchową.
338 RADOMSKI FESTIWAL OGRODÓW 2023
339 MŁODZI DUCHEM ARTYSTYCZNIE
344 „Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu radomskiego
351 „Szydłowiec Cup 2023 – Międzynarodowy turniej dziecięcej piłki nożnej”
380 APTEKA KULTURY
335 FREE(RA)DOM FESTIWAL 2023. III Edycja

47 projektów ogólnowojewódzkich

Ich wartość to w sumie ponad 19 mln zł. Wśród inicjatyw, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w mieście Białobrzegi w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej, MODERN JAZZ I BALET NA ARTYSTYCZNYM TARASIE MCSW ELEKTROWNIA czy Kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej dla Młodzieży.