Ów ranking, opracowany na podstawie 15 wskaźników, mających największy wpływ na rozwój gminy, jest zarazem oceną samorządowców, każdego roku ich kadencji. Bardzo ważna jest tu rzetelność prowadzonych badań. Wskaźniki podzielone są bowiem na 3 najważniejsze obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz z zakresu ochrony środowiska. Dane pozyskiwane są niezależnie z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pod lupę brane są m.in.:

– wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

– ilość podmiotów z zakresu działalności gospodarczej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców,

– poziom migracji,

– liczba osób pracujących,

– czy liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 

Twórcy rankingu zgodnie uważają, że zrównoważony rozwój gmin, kreowany jest głównie poprzez umiejętności pozyskiwania inwestorów oraz kreowanie nowych miejsc pracy. Dodają również, iż miejsce zajęte w ww. klasyfikacji nie jest w żadnym razie przypadkowe, a jest ono mocną oznaką dobrego samorządu i samorządowca.

Ranking zrównoważonego rozwoju – lista gmin wiejskich Powiatu Kozienickiego

Nazwa Gminy
Miejsce

Gmina Garbatka-Letnisko
476

Gmina Grabów nad Plicą
794

Gmina Magnuszew
926

Gmina Głowaczów
1313

Gmina Sieciechów
1349

Gmina Gniewoszów
1472