W Gminie Garbatka-Letnisko obchody 11 Listopada rozpoczęto o godz. 12.00 – uroczystą Mszą Święta w Kościele pw. NNMP w Garbatce-Letnisko. Licznie zebrani parafianie na rozpoczęcie Mszy Świętej odśpiewali Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Eucharystię celebrował Ks. kan. Augustyn Rymarczyk. Kapłan podczas Słowa Bożego podkreślał jak ważna jest jedność w narodzie, w rodzinie, za przykład podał polskie rodziny podczas zaborów.

W uroczystej Mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, dyrekcja oraz grono pedagogiczne szkół gminnych, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Po zakończeniu Eucharystii władze samorządowe Gminy Garbatka-Letnisko, Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko oraz Mieszkańcy złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze pod Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach, dla upamiętnienia poległych z 1918 roku.