Zakup nowego sprzętu posłuży do prowadzenia bieżących prac Referatu Gospodarki Komunalnej oraz usprawnienia prac związanych z działalnością statutową gminy.