Akcja wydawania preparatu zostanie rozpoczęta po ogłoszeniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne i nie ma konieczności udawania się do nich.

 

Niniejsza informacja ma charakter działania prewencyjnego i informacyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, wiedzieli Państwo gdzie się zgłosić i w jaki sposób postępować z preparatem.                                                                                                                 

 WÓJT

/-/ Teresa Fryszkiewicz