Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Garbatce-Letnisko

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1

 

SKŁAD KOMISJI:

 

Lp

 

Pełniona funkcja

 

 

Imię i Nazwisko

 

Miejsce zamieszkania

1

Przewodniczący

Stanisław Siembor

Garbatka-Letnisko

2

Z-ca przewodniczącego

Jan Krekora

Garbatka-Letnisko

3

Członek Komisji

Bożena Bachanek

Garbatka Długa

4

Członek Komisji

Irena Cieloch

Garbatka-Letnisko

5

Członek Komisji

Grażyna Grygiel

Garbatka-Letnisko

6

Członek Komisji

Joanna Kołtun

Garbatka-Letnisko

7

Członek Komisji

Jadwiga Kutyła

Garbatka-Letnisko

8

Członek Komisji

Monika Matejanka

Garbatka-Letnisko

9

Członek Komisji

Aneta Pacocha

Garbatka-Letnisko