Harmonogram terminów spotkań:

 

Lp.

Sołectwo

Data i godz.

Miejsce zebrania

1

Bogucin

04.09.2015 r.

godz. 18.00

(piątek) 

 

PSP Bogucin

2

Anielin

05.09.2015 r.

godz. 17.00

(sobota)

 

Anielin 23

(mieszkanie Sołtysa)

3

Ponikwa

05.09.2015 r. godz. 18.30

(sobota)

 

Remiza OSP Ponikwa

 

4

Molendy

 

12.09.2015 r.

godz. 16.00

(sobota)

Molendy 29

(mieszkanie Sołtysa)

 

5

Brzustów

12.09.2015 r.

godz. 17.30

(sobota)

 

Brzustów 22 ( mieszkanie Radnego Zbigniewa Wdowiaka)

6

Bąkowiec

13.09.2015 r.

godz. 10.00

(niedziela)

w budynku byłej PSP w Bąkowcu

7

Garbatka-Letnisko

13.09.2015 r.

godz. 13.15

(niedziela)

 

Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji ul. Jana Kochanowskiego 135

8

Garbatka Długa

Garbatka Nowa

13.09.2015 r.

godz. 16.00

(niedziela)

Remiza OSP Garbatka Nowa

 

9

Garbatka – Zbyczyn

Garbatka – Dziewiątka

13.09.2015 r.

godz. 17.30

(niedziela)

 

Garbatka-Zbyczyn 29A

(mieszkanie Sołtysa)

 

 

 

                                                                                        Z poważaniem

                                                                   Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

                                                                  /- / mgr Robert Kowalczyk