Harmonogram terminów spotkań:

 

Lp.

Sołectwo

Data i godz.

Miejsce zebrania

1

Garbatka-Letnisko

06.09.2014 r.

godz. 15.00

(sobota) 

 

Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji ul. Jana Kochanowskiego 135

2

Ponikwa

06.09.2014 r.

godz. 18.00

(sobota)

 

OSP Ponikwa  ( altanka )

3

Bąkowiec

07.09.2014 r. godz. 10.00

(niedziela)

 

W budynku byłej PSP w Bąkowcu

4

Garbatka – Zbyczyn

Garbatka – Dziewiątka

07.09.2014 r.

godz. 13.00

(niedziela)

Garbatka-Zbyczyn 29A

(mieszkanie Sołtysa)

5

Brzustów

07.09.2014 r.

godz. 17.00

(niedziela)

 

Brzustów 22 ( mieszkanie Radnego Zbigniewa Wdowiaka)

6

Bogucin

13.09.2014 r.

godz. 15.30

(sobota)

PSP Bogucin

7

Molendy

13.09.2014 r.

godz. 17.30

(sobota)

 

Molendy 29 (mieszkanie Sołtysa)

8

Garbatka Długa

Garbatka Nowa

14.09.2014 r.

godz. 15.00

(niedziela)

Remiza OSP Garbatka Nowa

9

Anielin

14.09.2014 r.

godz. 17.00

(niedziela)

 

Anielin 23

(mieszkanie Sołtysa)

 

 

 

                                                                                      

   Z poważaniem

                                                                   Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

                                                                  /- / mgr Robert Kowalczyk