Wójt oraz Sołtysi Gminy Garbatka-Letnisko serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkania organizowane w poszczególnych sołectwach dot. wyboru zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014.Harmonogram terminów spotkań:

 

Lp.

Sołectwo

Data i godz.

Miejsce zebrania

1

Bąkowiec

01.09.2013 r. godz. 10.00

(niedziela)

 

W budynku byłej PSP w Bąkowcu

2

Bogucin

07.09.2013 r.

godz. 18.00

(sobota)

 

PSP Bogucin

3

Garbatka Długa

Garbatka Nowa

01.09.2013 r.

godz. 13.00

(niedziela)

Remiza OSP Garbatka Nowa

4

Garbatka – Zbyczyn

Garbatka – Dziewiątka

01.09.2013 r.

godz. 17.30

(niedziela)

Garbatka-Zbyczyn 29A

(mieszkanie Sołtysa)

5

Molendy

01.09.2013 r.

godz. 15.00

(niedziela)

 

Molendy 29 (mieszkanie Sołtysa)

6

Ponikwa

07.09.2013 r.

godz. 16.00

(sobota)

 

 

OSP Ponikwa ( altanka )

7

Anielin

15.09.2013 r.

godz. 15.00

(niedziela)

 

Anielin 23

(mieszkanie Sołtysa)

8

Garbatka-Letnisko

06.09.2013 r.

godz. 17.00

(piątek)

 

 

Gminne Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji ul. Jana Kochanowskiego 135

9

Brzustów

15.09.2013 r.

godz. 17.00

(niedziela)

 

Brzustów 22 ( mieszkanie Radnego Zbigniewa Wdowiaka)