Odpady niebezpieczne (opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych):

Dnia 12 września 2013 r. w godz. 8:00 do 15 :00 – zbiórka odpadów przy ul. Skrzyńskich 1 ( dawny GLOSBUD). Odpady należy dostarczyć własnym transportem.

 

Odpady wielkogabarytowe

Dnia 19 września 2013 r. od godz. 8:00 – zbiórka odpadów na terenie miejscowości Garbatka – Letnisko.

Dnia 20 września 2013 r. od godz. 8:00 – zbiórka odpadów w miejscowościach: Anielin, Bąkowiec, Bogucin, Brzustów, Garbatka Długa, Garbatka Dziewiątka, Garbatka Nowa, Garbatka Zbyczyn, Ponikwa, Molendy.

Odpady należy wystawić przed posesję.

 

Elektroodpady :

Dnia 26 września 2013 r. w godz. 8:00 do 15 :00 – zbiórka odpadów przy ul. Spacerowej 2A – Referat Gospodarki Komunalnej.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem.

Osoby, które nie mają możliwości dostarczenia elektroodpadów do punktu zbiórki, mogą wystawić je przed posesję po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 48 62 10 103.

 

Odpady odebrane i zagospodarowane zostaną przez P.W.N.S. ALMAX Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2, 26-600 Radom

 

Szanowny Mieszkańcu!

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż na terenie naszej gminy w ostatnim czasie pojawiły się anonimowe ulotki opatrzone tylko nr telefonu – informujące o Darmowej Zbiórce Sprzętu AGD i RTV. Na ulotkach tych nie podano nazwy organizatora.

Firmy legalnie zbierające sprzęt RTV/AGD muszą spełniać szereg wymagań, aby otrzymać zezwolenie. Zbierany sprzęt zawiera szereg niebezpiecznych dla człowieka i innych organizmów substancji takich jak: rtęć, kadm, ołów, beryl, PCB itd., które w wyniku nielegalnego demontażu trafiają do naszego środowiska i powodują jego degradację, a także szkodzą naszemu zdrowiu.

W wyznaczonym dniu proponowanej zbiórki Policja i Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej ustalili, że podmiot prowadzący zbiórkę nie jest uprawniony do zbierania i przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Zgodnie z prawem, akcja taka powinna być zgłoszona do urzędu gminy. Dzięki temu możemy zweryfikować uprawnienia firmy organizującej akcję, a po jej zakończeniu uzyskać sprawozdania dotyczące ilości zebranych odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

Na terenie naszej Gminy takie akcje są organizowane cyklicznie i bez dodatkowych opłat.

Firmą, która jest uprawniona do zbiórki wszystkich odpadów na naszym terenie jest P.W.N.S. ALMAX Sp. z o.o. ul. Wrocławska 2, 26-600 Radom, z którą Gmina Garbatka – Letnisko ma podpisaną umowę.

Nielegalne akcje organizowane są najprawdopodobniej przez „ złomiarzy”, którzy ze zużytego sprzętu wyciągają metale i inne surowce, a pozostałe elementy urządzeń RTV/AGD w efekcie wylądują na dzikim wysypisku, które gmina sprzątnie, a wszyscy za to zapłacimy.

 

Referat Gospodarki Komunalnej