Lp. Sołectwo Data i godz. Miejsce zebrania
1  Bąkowiec 17.06.2024 r.

godz. 17:00

(poniedziałek)

Budynek Świetlico-Remizy
w Bąkowcu
2 Garbatka-Letnisko 17.06.2024 r.

godz. 18:30

(poniedziałek)

Budynek byłej Gminnej Świetlicy
ul. Jana Kochanowskiego 135
3 Molendy 18.06.2024 r.

godz. 17:00

(wtorek)

Molendy 29

(mieszkanie Sołtysa)

 

4 Ponikwa 18.06.2024 r.

godz. 18:30

(wtorek)

 Remiza OSP Ponikwa
5 Garbatka – Zbyczyn

Garbatka – Dziewiątka

19.06.2024 r.

godz. 17:00

(środa)

 

Garbatka-Zbyczyn 29a

(mieszkanie Sołtysa)

6 Garbatka Długa

Garbatka Nowa

19.06.2024 r.

godz. 18:30

(środa)

 

 Remiza OSP
Garbatka Nowa
7  Brzustów 20.06.2024 r.

godz. 17:00

(czwartek)

 

Altanka na placu zabaw
w Brzustowie
8 Bogucin 20.06.2024 r.

godz. 18:30

(czwartek)

 

Szkoła Filialna w Bogucinie
9 Anielin 21.06.2024r.

godz. 16:00

(piątek)

Plac zabaw w Anielinie