Tradycyjne regionalne potrawy, a zwłaszcza sposób ich przygotowywania i okoliczności, na które je przyrządzano to ważny element kultury. Dobrze, że przepisy kulinarne przekazuje się z pokolenia na pokolenie, a regionalne potrawy stają się aspektem tożsamości kulturowej.

 

 

 Gratulujemy uczennicom i pani Marioli Gębskiej, która po raz kolejny czuwała nad przygotowaniem pracy konkursowej.