Zadania czekały na dziewczęta przy 4 stacjach:-stacja I – rozwiązanie testu;-stacja II – opatrywanie rany przy krwotoku tętniczym;-stacja III – opatrywanie rany i udzielanie pomocy osobie, która zemdlała;-stacja IV – opatrywanie osoby, która spadła z wysokości i resuscytacja krążeniowo-oddechowa.Uczennice świetnie sobie poradziły ze wszystkimi zadaniami i uzyskały 60 pkt. na 67, co dało im I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Drużyna otrzymała złote medale.

Bardzo cieszymy się z sukcesów dziewcząt z PSP w Bogucinie, bo umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest  niezwykle ważna, gdyż dzięki temu można uratować czyjeś życie lub zdrowie.Gratulujemy także pani Halinie Rzeszotek – opiekunce Szkolnego Koła PCK.Beata Maciąg