Warto przypomnieć, iż do straży należał on 60 lat. W jej szeregach pełnił różne funkcje, był sekretarzem i naczelnikiem. W latach 1992-2012 był Komendantem Gminnym ZOSP, a od 1991 r. do 2018 r. pełnił funkcję Prezesa OSP w Garbatka-Letnisku. Wieloletni Członek zarządu wojewódzkiego w byłym województwie radomskim oraz członek Czwartej Kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kozienicach. Od stycznia 1995r. wprowadził Ochotniczą Straż Pożarną w Garbatce-Letnisku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 uczestników, rywalizujących ze sobą w różnych kategoriach wiekowych. Uroczystość uświetniła swoją osobą Pani Janina Krekora żona Pana Mariana Krekory.

Honorowy patronat nad imprezą objęła Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz