Pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy zdobył zespół Białe Kruki, drugie miejsce zdobyła drużyna Sami Swoi , natomiast trzecie Sienkiewka. Kamil Zygmunt otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika ufundowaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Roberta Kowalczyka. Podczas wręczania dyplomów i pucharów Przewodniczący Rady Gminy pan Włodzimierz Mazur podziękował uczestnikom, współorganizatorom Turnieju oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania tej inicjatywy, mając nadzieję, że będzie ona kontynuowana w następnych latach. GCRSiP