Zgłoszenia przyjmowane są na Orliku do dn. 01.07.2012r.