W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy min. Pan Robert Kowalczyk Wójt Gminy, Pan Włodzimierz Mazur Przewodniczący Rady, Pani Marianna Krześniak Skarbnik Gminy oraz Pani Anna Karsznia Dyrektor GCRSiP . Wójt Gminy złożył sołtysom życzenia i podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem Gminy i zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz lokalnej społeczności. Dodatkowo miłym zaskoczeniem dla sołtysów, były upominki wręczone przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady.