Konkurs promował również proces pogłębiania świadomości o wpływie ludzkich zachowań na otaczające środowisko. Jednym z celów konkursu była integracja lokalnych społeczności wokół wspólnego celu, jakim może być polepszenie standardów nauczania w pobliskich szkołach. To zadanie zostało zrealizowane, ponieważ do konkursu włączyli się również właściciele punktów sprzedaży z całej gminy i nie tylko. Efektem wspólnych działań jest zdobycie III miejsca w Polsce w kategorii „liczba plomb w przeliczeniu na ucznia”. W sumie zebranych zostało 2897 plomb, a szkolnymi liderami konkursu zostali: Jakub Rokita z klasy IV oraz Joanna Klimowicz i Bartek Hernik z oddziału przedszkolnego. Teraz dzieci z niecierpliwością czekają na nagrody, które organizatorzy dostarczą w dniach 16-23.06. Dzięki udziałowi w konkursie, czwarta już sala lekcyjna w szkole zostanie wyposażona w tablicę interaktywną i projektor, a zajęcia i zabawy będą bardziej atrakcyjne dzięki chuście animacyjnej i grze zręcznościowej – twister. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali nas podczas konkursu oraz pani Alicji Morawskiej – szkolnemu opiekunowi konkursu.