Chór szkolny odśpiewał hymn państwowy, a pani dyrektor Agnieszka Babańca wraz z panią wicedyrektor Eweliną Piecyk- Kowalską powitały wszystkich zgromadzonych. Na początku uczennica klasy 8- Natalia Skiba odczytała informację na temat 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą tamtym wydarzeniom. Następnie pani dyrektor podziękowała przedstawicielom organu prowadzącego- wójtowi gminy Robertowi Kowalczykowi i przewodniczącemu rady gminy – Włodzimierzowi Mazurowi za finansowe wsparcie, dzięki któremu można było odświeżyć budynek szkolny. Głos zabrał także wójt gminy, który wszystkim zebranym życzył satysfakcji z nauki i powodzenia  we wszelkich podejmowanych wyzwaniach.

                W dalszej części pani dyrektor powitała uczniów i ich rodziców oraz przedstawiła nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej placówce: księdza Filipa Lorenca i pana Krzysztofa Boryczkę. Młodsze dzieci poznały swoich nowych wychowawców. Po części oficjalnej udano się do sal, gdzie nauczyciele przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zapoznali uczniów z planem zajęć na najbliższe dni.

                Wszystkim – zarówno uczniom jak i nauczycielom, życzymy sukcesów, wytrwałości i cierpliwości na kolejne 10 miesięcy nauki!

                                                                                                                                                  

  Agnieszka Rygiel