W związku z powyższym w dniach 21-30.06.br. podczas zbiórki odpadów zmieszanych niesegregowanych zostaną od Państwa zabrane pojemniki na odpady będące własnością firmy PreZero Service Wschód. Natomiast w dniach 01-03.07.br. zostaną Państwu dostarczone nowe pojemniki przez nowego odbiorcę odpadów. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Garbatka – Letnisko pod numerami telefonów: (48) 62-10-103, 606-130-102 lub 608-599-922.

 

Wójt

/-/ Teresa Fryszkiewicz